اپلیکیشن لایوستار ، برای جذابیت بیشتر محیط کاربری برنامه و همچنین ایجاد شور و هیجان مسابقاتی در محیط خودش ، با طراحی یک سری موشن گرافیک با استفاده از تکنیک های جدید موشن و تایپوگرافی در موشن گرافیکس ، به خود یک جلوه جدا از سایر برنامه های مشابه داد .

طراحی به صورت سه مرحله :

1-طراحی تایمر و موشن لوپ (تکراری) برای اجتناب از خسته کنندگی برای بازیکنان

2-طراحی موشن گرافیکس اجمالی برای برنامه و ایجاد جذابیت بیشتر

3-طراحی لوگو موشن و لوپ های مشابه

استفاده از تکنیک outline strokes به همراه fill برای اشکال لوگو استایل خاصی را به پروژه بخشیده است .