موشن گرافیک معرفی بازی تلوتلو

طراحی صفحه اول موشن گرافیک معرفی بازی تلوتلو

موشن گرافیک به صورت متنی بوده و در این پروژه از نریشن استفاده نشده است

موشن گرافیک معرفی بازی تلوتلو

در طی تصویرسازی پروژه از تکسچ و بافت های چوبی مینیمال جهت بهبود جنبه بصری پروژه استفاده شده است

موشن گرافیک معرفی بازی تلوتلو

موشن گرافیک معرفی بازی تلوتلو

موشن گرافیک معرفی بازی تلوتلو

همچنین مدل سه بعدی اسباب بازی برای درک بهتر مخاطب طراحی و ارائه شده است.
برای سفارش موشن گرافیک تماس بگیرید
  • اشتراک گذاری