طراحی موشن گرافیک داستانی (تمرینی)

تصویرسازی پروژه در نرم افزار ایلاستریتور انجام شده و انیمیت کار در افتر افکتس.

  • اشتراک گذاری