طراحی آرم تلفیقی از کلاه پرستاری پرستاران میباشد و همچنین ترکیب کلاه پرستاری با هلال ماه میباشد که علامت + با قرار گیری در وسط به مفهوم و معنای بیشتر آرم اشاره میکند .