فعالیت وبسایت بال بالک مربوط به اجاره پردازنده کامپیوتر برای کسب در آمد و ماینینگ بیت کوین است

طراحی پرنده ای که درحال حمل یک سکه با نشان دلار است نشان دهده کسب در آمد از سرویس بال بالک میباشد